top of page
Violin Shop

PROGRAM

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Zasebna glasbena šola Maestro izvaja javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja, pridobljeno spričevalo opravljeno na podlagi letnega izpita je javno veljavno. Pouk skupinskega in individualnega pouka poteka v popoldanskem času, v prostorih sedeža šole na Maistrov trg 2, Gornja Radgona.

 

Vpis je možen tudi višji razred, če imajo učenci ustrezna spričevala.

 

Učenci svoje delo in pridobljeno znanje predstavljajo na najrazličnejših nastopih in koncertih v dvorani Zasebne glasbene šole Maestro in na najrazličnejših organiziranih nastopih in prireditvah v mestu in okolici.

 

INSTRUMENTI:

 • flavta

 • kljunasta flavta

 • klarinet

 • fagot

 • trobenta

 • rog

 • violina

 • klavir

 • petje

 • tolkala

 • diatonična harmonika

 

DRUGI PREDMETI:

 • predšolska glasbena vzgoja ( starost otrok 5 let )

Vpis otrok brez sprejemnih izpitov.

Otroci skozi skupinski pouk, ki poteka enkrat na teden, spoznavajo in razvijajo

melodične, ritmične in motorične sposobnosti, spoznavajo glasbeno literaturo, instrumente in razvijajo odnos do umetnosti.

 • glasbena pripravnica ( starost otrok 6 let )

Vpis otrok brez sprejemnih izpitov.

Otroci skozi skupinski pouk, ki poteka enkrat na teden, razvijajo in spoznavajo svoje glasbene sposobnosti, pobliže spoznavajo instrumente, spoznavajo na njihovi stopnji primeren notni zapis, ter se preko igranja na kljunasto flavto pripravljajo na instrumentalni pouk.

 • pouk nauka o glasbi ( obvezen za vse učence vpisane na instrument in petje )

 • komorna igra

 • sodelovanje v priložnostnih orkestrih

 

DODATNE DEJAVNOSTI:

 • kitara

 • elektronske klaviature

 • programi za odrasle

bottom of page