top of page
Concert Hall

POSLANSTVO IN VIZIJA

O ŠOLI

Zasebna glasbena šola Maestro iz Gornje Radgone deluje kot zavod in je od

16. septembra 2008 priznana kot zasebna šola tudi s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Poleg glavne naloge – odkrivanja in razvijanja glasbenih sposobnosti in nadarjenosti,  dajemo zelo velik povdarek na vzpostavitvi dobrih in zaupanja vrednih odnosih med učenci, starši in učitelji. Zavedamo se, da sodelujemo pri individualnem osebnostnem razvoju vsakega otroka posebej, hkrati pa jih predvsem preko skupinskega pouka oziroma komorne igre  navajamo na spoštovanje drugačnosti, medsebojne strpnosti, sodelovanja z drugimi, ter navajamo na uporabnost znanja instrumenta tudi po končanem osnovnošolskem glasbenem šolanju. Učenci so vključeni v javno veljavne programe od predšolske glasbene vzgoje pa do pouka raznih instrumentov. Šola ponuja tudi program skupinskega in individualnega programa za odrasle.

Z najrazličnejšimi nastopi, organizacijami delavnic, obiski koncertov in glasbenih prireditev si poleg izvajanja pouka želimo vzgajati odprte, a kritične bodoče glasbenike.

 

 

 

Melita Vulc, prof.                                         

direktorica in ravnateljica

MISEL

» Glasba človeka oblikuje in  plemeniti, osrečuje,

      razvija ljubezen ne samo do lepega,

          temveč tudi do skupnosti!«

              (L. van Beethoven)

bottom of page