top of page
Orchestra Conductor on Stage

MELITA

VULC

ŽIVLJENJEPIS

Direktorica in ravnateljica zasebne glasbene šole

je nižjo glasbeno šolo končala v Gornji Radgoni. Študij flavte je nadaljevala na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, pri prof. Mateji Urbanc. Univeritetni študij smer glasbena pedagogika je končala na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po nekajletnem poučevanju na Glasbeni šoli Kočevje, se je zaposlila kot učiteljica kljunaste flavte in nauka o glasbi na Glasbeni šoli Gornja Radgona. Njeni učenci so v tem času prejemali visoke nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih, nekaj od njih jih uspešno nadaljuje študij glasbe. Sedaj je zaposlena na Zasebni glasbeni šoli Maestro, katere je tudi soustanoviteljica, kot učiteljica predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi, solffegia, kljunaste flavte, hkrati pa je tudi direktorica in ravnateljica šole.

bottom of page